Omhoog
Aanbiedingen
Accomodaties
Activiteiten
Alg. informatie
Ardennen per kajak
Bestuursmededelingen
Boottypes
Caravan en tent tips
Clubblad "Rob Roy"
Clublokaal
Filmpjes
Fotoalbum
Geschiedenis
Gezond sporten !
Kajakcursussen
Kajakspelletjes
Kalender
Klassement
Ledenhoek
Lid worden
Nevenactiviteiten
Onze adverteerders
Overzicht clubs
Tochtverslagen
Toogdienst
Vaarregels
Verwante sites

Vaarregels

Overgenomen uit de bijlage "Vaarregels in beeld - voor de pleziervaart"
bij het maandblad Varen van het V.V.W. 

Definities
Optische tekens van schepen
Tekens tijdens het stilliggen
Bijzondere tekens
Verkeerstekens voor de waterwegen
Markering van vaargeulen en brede vaarwegen
Vaarregels
Geluidsseinen
Tegengestelde koersen
Tegengestelde koersen in een engte
Voorbijlopen

Het nieuwe Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB)

Vanaf 1 januari 2007 is het APSB van kracht op al onze binnenwateren.
Eindelijk lopen wij nu ook officieel in de Europese pas wat de vaarregels betreft.
Officieel, want in de praktijk werden reeds de Europese normen (CEVNI) toegepast.
Toch zijn er hier en daar verdere aanpassingen gebeurd en verfijningen aangebracht.
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, afdeling Maritiem Vervoer, heeft daarover een duidelijke brochure uitgebracht die voor alle waterweggebruikers, dus ook de beroeps, een overzicht willen bieden.
Varen heeft in overleg met de betrokken diensten die uitgave als basis genomen voor een verkorte kijk op de reglementen die op onze binnenwateren van kracht zijn. Uiteraard kan de totale brochure (als PDF) nog steeds gedownload worden. Wil je die in je bezit krijgen dan surf je hier naartoe

En nog dit: er toch even aan herinneren dat op het overgrote deel van onze binnenvaartwegen het vroegere "Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het koninkrijk" ook nog van kracht blijft, behalve voor de vaartregels. Het wordt nu dus aangevuld door het APSB.

Voor de definities, de lichten en dagmerken van schepen, de geluidsseinen, de verkeerstekens, de markering en last but not least de vaarregels zelf verwijzen we u graag naar de schematische overzichten die volgen.

(Kijk voor de reglementering op de voornaamste Waalse rivieren de aparte rubriek: 
Signalisatie Ardennen)

TOP

Vooraf nog een paar andere aanpassingen 
die specifiek voor de pleziervaart van belang zijn

Kentekens:

Vanaf 1 januari 2007 gelden voor kleine pleziervaartuigen (lengte van de romp <20 m) met een grote snelheid (20 km/h) de volgende regels voor de kentekens

naam schip, min. 10 cm hoog op de romp of op een bord
immatriculatieplaat op achtersteven aan stuurboord. Indien niet mogelijk: op een voldoende zichtbare plaats.
letter B + nummer immatriculatieplaat min. 20 cm hoog aan beide zijden.

Vanaf 1 januari 2008 gelden die regels ook voor andere kleine vaartuigen. Het nummer van de immatriculatieplaat dient echter maar min. 10 cm hoog te zijn. Het aanbrengen van het nummer is niet verplicht voor schepen <5 m (voor zover zee niet met een hoge snelheid varen) en evenmin voor geroeide boten <20 m.

Marifoon:

Vanaf 1 januari 2009 is er marifoonplicht voor alle motorschepen met een romplengte van >7m. Uiteraard is het aan te raden om nu al de nodige apparatuur aan te schaffen en het examen voor het gebruik ervan af te leggen. Voor grote pleziervaartuigen is de marifoon reeds verplicht vanaf 1 januari 2007.

TOP

Uitrusting en technische voorschriften

De specifieke opsomming daarvan kan u terugvinden in artikel 9.02 van het ASPB. De tekst van dat laatste treft u ook aan op de bovenvermelde link.

Vaarregels:

De belangrijkste wijziging t.o.v. de voordien toegepaste regels is het feit dat diegene die stuurboordwal houdt, voorrang heeft. Het is echter evident dat we hier als watersporter toch ook rekening houden met de specifieke vaarproblemen van de beroepsvaart.
Dus (in grote lijnen):

  1. Stuurboordwal heeft voorrang
  2. Groot gaat voor klein
  3. Hoofdvaarwater gaat voor nevenvaartwater
  4. Zeilboot gaat voor roeiboot gaat voor motorboot
  5. Motorboten onderling: stuurboort (rechts) heeft voorrang
  6. Zeilboten onderling: grootzeil over bakboord gaat voor grootzeil over stuurboord
  7. Indien grootzeil over dezelfde boeg: loef wijkt voor lij.

Let op: niet alle situaties zijn in de hiernavolgende schema's opgenomen !                                    

TOP

DEFINITIES

TOP

OPTISCHE TEKENS VAN SCHEPEN

(LICHTEN EN DAGMERKEN)

ALGEMEEN

 

1) boog van de horizon waarover toplicht,
boordlichten en heklichten schijnen

 

 

 

 

 

 

 

TOP

TEKENS TIJDENS HET VARENTOP

TEKENS TIJDENS HET STILLIGGEN


TOP

BIJZONDERE TEKENS


TOP

VERKEERSTEKENS VOOR DE VAARWEGEN

TOP

MARKERING VAN VAARGEULEN, MEREN EN BREDE VAARWEGEN

TOP

GELUIDSSEINEN

 

TOP

VAARREGELS

KOERSEN

TOP

VAARREGELS - TEGENGESTELDE KOERSEN

TOP

VAARREGELS - TEGENGESTELDE KOERSEN IN EEN ENGTE

TOP

VAARREGELS - VOORBIJLOPEN