Omhoog
Aanbiedingen
Accomodaties
Activiteiten
Alg. informatie
Ardennen per kajak
Bestuursmededelingen
Boottypes
Caravan en tent tips
Clubblad "Rob Roy"
Clublokaal
Filmpjes
Fotoalbum
Geschiedenis
Jongerenhoek
Kajakcursussen
Kalender
Klassement
Lid worden
Nevenactiviteiten
Onze adverteerders
Overzicht clubs
Tochtverslagen
Toogdienst
Vaarregels
Verwante sites

Ardennen per kajak


Sinds februari 2008 hebben wij een toegewijde toeristisch leider voor wildwater gevonden. Wens je meer inlichtingen over tochten op dat gebied? Stuur je mailtje dan naar Björn.

Voor de debieten en waterstanden kan je terecht bij Aqualim. Directe link ? Klik hier

Waterstanden en derogatie van de Waalse rivieren kan je up-to-date opvragen. Meer >> 

Wil je de historieken bekijken van de waterstanden dan ben je welkom op de site 
Direction générale des Voies hydrauliques. (Franstalig)
Hier te bekijken.

Alle mogelijke instapplaatsen op de Waalse rivieren. Een goede startplaats om je
tocht voor te bereiden. Lees meer

Wil je up-to-date informatie dan kan je bellen naar Info Kajak: 0800/13845 (elke dag bijgewerkt rond 16 uur).

 
VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING
GRENS BEVAARBAARHEID PER RIVIER
BESCHERM DE NATUUR EN RESPECTEER DE ANDERE GEBRUIKERS VAN DE RIVIER

 

SIGNALISATIE OP DE WAALSE RIVIEREN

 

 

VANKRACHTZIJNDE WETGEVING

Men mag slechts varen op de data en uren die vermeld staan op de borden.

Afwijkingen zijn echter mogelijk; ze moeten het voorwerp zijn van een ministerieel besluit (derogatie).

Het verkeer kan tijdelijk verboden zijn omwille van natuurbehoud (bijvoorbeeld: gebrek aan water): 0800/13845

Lees tevens het "Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen dd 19 maart 2009"

Bevaarbare waterlopen:

De bevaarbare waterlopen en de in- en uitstapplaatsen die er zich bevinden worden beheerd door het Ministerie van Uitrusting en Transport.

De registratie van de boten die er varen is verplicht.

Voor alle inlichtingen:

MET - DG des Voies Hydrauliques (DG2)
CaMET - Boulevard du Nord, 8 - 5000 Namur-Belgique

d215@met.wallonie.be
Tel:+32-81/77.30.29   Fax: +32-81/77.37.99

Niet-bevaarbare waterlopen:

Het bootverkeer op alle waterwegen van Wallonië en het beheer van de in- en uitstapplaatsen die zich bevinden op de niet bevaarbare waterlopen zijn toevertrouwd aan het Ministerie van het Waals Gewest.

Op deze waterlopen zijn de enige toegelaten boten:

Vissersbootjes

Kano's, kajaks, opblaasboten van maximum 3 personen

Boten gebruikt door jeugdbewegingen (scouts,...) voor niet winstgevende doeleinden.

Voor alle inlichtingen:

MRW - DNF

Avenue Prince de Liège, 7 - 5100 Jambes

" kiezen, dan "natuurbehoud")http://mrw.wallonie.be/dgrne ("DNF" en "wetgeving

GRATIS NUMMER: 0800/1 1901 (algemene inlichtingen)

Grens bevaarbaarheid per rivier:

Lesse en L'homme: de grens tussen bevaarbaar en niet bevaarbaar op de Lesse is de eerste vaste dam die zich op 840 m stroomafwaarts van de brug "Pont-à-Lesse" bevindt.

Ourthe en Aisne: de grens tussen bevaarbaar en niet bevaarbaar op de Ourthe is de dam van Nisramont.

Semois en Vierre: de grens tussen bevaarbaar en niet bevaarbaar op de Semois is de molen van de Nawés in Herbeumont.

Bekijk ook de website van het Koninklijk Belgisch Kano Verbond (KBKV). Lees meer>>

Neem steeds op Waalse rivieren de Franstalige tekst van de derogatie mee !!! Downloaden >>

BESCHERM DE NATUUR EN RESPECTEER DE ANDERE GEBRUIKERS VAN DE RIVIER

Houd in het bijzonder rekening met de fauna en de land- en waterflora
Respecteer de stilte van de natuur waarin u zich bevindt.
Laat uw afval niet achter in de rivier of in de picknickzones.
Gebruik liever de voorziene installaties.
De boscode verbiedt vuur te maken op minder dan 100 meter van een bos (art.167) en te kamperen in de bossen (art.191)
Het is verplicht in en uit te stappen op de daarvoor voorziene plaatsen.
U beschermt zo de oeverflora en -fauna.
Respecteer de andere gebruikers van de waterloop: plaats u bij het naderen van een visser zodanig dat u zijn visvangst het minst mogelijk stoort, en laat u met de stroom meevaren.
Verwittig de overheid van iedere vorm van vervuiling waarvan u getuige bent.

TOP