Omhoog
Aanbiedingen
Accomodaties
Activiteiten
Alg. informatie
Ardennen per kajak
Bestuursmedelingen
Boottypes
Caravan en tent tips
Clubblad "Rob Roy"
Clublokaal
Filmpjes
Fotoalbum
Geschiedenis
Jongerenhoek
Kalender
Klassement
Lid worden
Nevenactiviteiten
Onze adverteerders
Overzicht clubs
Tochtverslagen
Toogdienst
Vaarregels
Verwante sites

Omkantelen 

Het omkantelen (kenteren) en de manipulatie van het materiaal

Het Omkantelen

Bij aanvang blijken de meeste nieuwkomers angst te hebben om te kantelen en te verdrinken.

Zij hebben allen al wel eens een kajak op TV gezien en zij menen dat kajakkers vastgeklemd zitten in hun boot. Vandaar ook hun angst om te kenteren en niet meer uit hun boot te kunnen.
Niets is minder waar want het vergt een speciale techniek om in een gekenterde boot te blijven zitten om bijvoorbeeld te kunnen eskimoteren.

Het lichaamsgewicht van de vaarder zorgt ervoor dat hij als het ware uit de kuip glijdt. Bij een boot met een kleinere kuip is soms een helpende hand van de vaarder nodig om het spatdek los te trekken.
Dit lostrekken gebeurt door aan de panieklussen te trekken.

Belangrijk is het vermijden van paniek!

Paniek kan je slechts vermijden als de vaarder weet wat hij in zo'n situatie moet doen.

Handelswijze na het kantelen

Wachten tot de boot helemaal omgedraaid op het water ligt en dan snel de boot verlaten, meestal gebeurt dit spontaan, zoniet moet men het spatdek lostrekken aan de lussen die daartoe aan het spatdek zijn vastgenaaid.
Slaagt de medevaarder er niet in om hoe dan ook (door paniek) het spatdek los te maken en zit men zelf ook in de kajak, dan dient men de boot van de gekenterde bij de boeg of het hek te nemen en de vaarder eruit te schudden.
Is de vaarder zelf uit de boot gekomen dan moet hij rustig zijn boot terug recht draaien en naar het hek of de boeg van zijn boot zwemmen en zich daaraan vast te klampen. Vervolgens zwemt hij ermee naar de kant.
De gekenterde mag nooit aan de kuip van z'n boot gaan hangen omdat hij deze dan laat vollopen. Op stromende rivieren mag de gekenterde nooit aan de zijkant van de boot van een medevaarder gaan hangen omdat deze dan eveneens zal kantelen.

Het bergen van de boot

Zijn we in de nabijheid van de oever dan zullen we de boot naar de oever brengen om hem leeg te maken.
Meestal ligt de boot omgekeerd (kuip naar onder) op het water en dient hij terug omgekeerd te worden zodat hij niet volloopt tijdens het vervoer naar de kant. Hoe we dit doen hangt af van de kracht en het zwemvermogen van de vaarder.
Kan de vaarder goed zwemmen en is hij tamelijk krachtig, dan laten we hem zelf de boot bergen. Hij dient de boot aan de boeg of het hek zo hoog uit het water te tillen totdat de kuip geen water meer kan scheppen. Op dat ogenblik draait hij snel de boot met de kuip naar boven. Het heffen en draaien dient in een snelle, vloeiende beweging te gebeuren.
Is men te ver van de oever (bv. op een meer) dan zullen we de boot ter plaatse moeten leegmaken en de vaarder terug in de boot helpen. Dit bespreken we in een volgend hoofdstuk.

TOP

Het legen van de boot

Het legen van de boot op de oever

De boot wordt evenwijdig met de steiger of de oever gelegd.
Terwijl de boot nog in het water ligt, verwijdert men er eerst het meeste water uit, door hem zachtjes aan de boeg of het hek te heffen en gelijktijdig de boot rond de lengteas te draaien. Op die manier stroomt het meeste water uit de kuipopening.
Is het meeste water eruit dan kan men hem, nog steeds evenwijdig met de oever, uit het water trekken. Is men alleen dan dient men aan de kuip te trekken. Is men met twee, dan trekt de ene aan de boeg en de andere gelijktijdig aan het hek. Nog gemakkelijker gaat het met z'n drieŽn, namelijk 1 man aan de boeg, 1 man aan het hek en de derde aan de kuip.
Door het gelijktijdig op de kant trekken blijft het water in de boot verdeeld en kan hij niet breken.
Is de boot eenmaal op de kant dan draait men hem met de kuip naar onder zodat het meeste water er kan uitstromen. Daarna kan men het laatste water eruit "melken" door beurtelings boeg en hek te heffen.
Trek nooit een boot vol water op de kant want je riskeert voor 99% dat deze zal breken.

Het legen van de boot op het land

Het leeg "melken" van de boot waarbij afwisselend boeg en hek omhoog worden getild.
Dit gebeurt het best wanneer er niet te veel water in de boot zit. Meestal vlak voor het
opbergen van de kajak.

Het legen van de boot op het water

Gebeurt de kentering ver van de oever dan dient men de boot op het water leeg te maken. Uit ervaring weten wij echter dat het "zwaar labeur" is.

Hoe gaan we te werk?

De gekenterde gaat aan het hek van een medevaarder hangen.
De medevaarders nemen de gekenterde boot aan de boeg en een sterke vaarder neemt hem aan het hek.
De andere vaarders splitsen zich in twee groepen en leggen zich naast de beide helpers. De helpers zorgen nu voor een stabilisatie van het vlot door het vastnemen van de kuip van diegene die naast hem ligt.
De vaarder die de gekenterde boot vast heeft neemt deze goed beet en tracht deze op zijn kuip te trekken. Daarna zal de tweede helper hetzelfde doen waardoor het meeste water uit de boot zal lopen.
Pas daarna kan het melken vanuit de zittende positie een aanvang nemen. Als alle water uit de boot is wordt deze terug in het water gelegd.
De gekenterde vaarder zwemt er heen en kruipt via het achterdek naar de kuip en schuift hier voorzichtig terug in de boot.
Een medevaarder blijft de boot stabiliseren tot de gekenterde er terug inzit.
Op het vlot dienen de paddels zo gelegd dat ze niet hinderen bij het manipuleren van de gekantelde boot.

Nummer 1 stabiliseert de boot van 2, deze stabiliseert de boot van 3 en deze neemt de gekantelde boot aan de boeg.
Vaarder nummer 6 stabiliseert de boot van 5, deze stabiliseert de boot van 4 en deze neemt de gekantelde boot aan het hek.
Ligt de gekantelde boot terug met de kuip naar boven op het water zoals op de afbeelding dan dient hij; nadat hij eerst op de kuipen getrokken is, met de kuip naar onder gedraaid te worden om het water de kans te geven eruit te lopen.
   

Top

Terug