Doel: het leren zijdelings vorderen en achteruit varen.

Speelveld: 2 evenwijdig lopende drijflijnen op ongeveer 6 meter afstand.
Aantal spelers: onbeperkt
Spelmateriaal: 2 drijflijnen, softbal
Beschrijving: 1 speler ligt midden tussen twee drijflijnen en probeert de anderen - die achteruitvarend aankomen te raken met een bal.
Diegene die geraakt wordt vervangt de dwarsligger en tracht op zijn beurt een andere achteruitvaarder te klissen.