Speelveld: voldoende ruimte waarop een kring kan worden opgesteld.
Speelmateriaal: softballetje en een "ton", dit mag bv een drijvende autoband zijn of iets dergelijks.
Aantal spelers: onbeperkt.
Beschrijving van het spel:

Alle spelers op één na vormen een kring. Een speler vaart om de kring met een softballetje onder het zingen (door iedereen) van het volgende liedje:

Balletje leggen, niemand zeggen
'k heb de hele nacht gewaakt,
twee paar paddels heb ik afgemaakt,
één van polyester en één van carbon,
wie is er eerst aan de ton?

Ook andere liedjes zijn goed. Eventueel kan een liedje geïmproviseerd worden.

Als de laatste regel gezongen wordt, legt de rondvarende speler de bal achter één van de spelers in de kring in het water en vaart zo snel mogelijk om de kring heen.

De speler die de bal achter zijn/haar boot vindt vist deze op en vaart zo snel mogelijk naar de "ton" en deponeert de bal hierin.

Dit moet gebeuren voor de rondvarende speler zich kan invoegen in de leeggekomen plek.

Lukt dit niet, dan vaart de andere speler met de bal voort rond de kring.

Lukt dit wel, dan mag de speler die de bal voorheen neerlegde opnieuw een ander slachtoffer uitzoeken.

Zing het liedje opnieuw.

top